Kontakt

Kateřina Zajícová
Obchod a Marketing
katerina.zajicova@filmgump.cz
+420 721 421 103


Helena Váňová
PR filmu
vanovahel@gmail.com
+420 602 408 355


Kontaktní formulář

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Forest Clinic s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Forest Clinic s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b).